rera la ploma de paó

Rera una ploma de paó hi pot haver una bondat enorme i una malícia encara més gran.
De l'exercici de retratar una editora mirant de reüll mentre repassa galerades n'ha sorgit
un retrat que diu molt més de les nostres vides que la paraula escrita.


159x65

Comentaris